2015-2016_kamiakin_braves_(c)_gavin_long.jpg
Gavin Long
School Kamiakin High School
Year 2019
Back

Kamiakin Braves (C)

Season # Level Pos.Wt.Ht. Photo
2016-2017 25 C Team -
2015-2016 25 C Team G5-10 2015-2016_kamiakin_braves_(c)_gavin_long.jpg
* Captain